Pokazywanie 1 Wynik(i)

Terapia logopedyczna

spotkanie 45-60 minut W terapii podejmowane są konkretne działania mające zadanie kształtowania komunikacji językowej, usuwania wady wymowy u dzieci, usprawniania aparatu artykulacyjnego, kształtowania poprawnej wymowy, kształcenia mowy w przypadku jej braku lub utraty.