diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

dwa do trzech spotkań do 60 minut

Diagnoza logopedyczna jest oceną rozwoju oraz stanu mowy, pomaga w dookreślaniu nieprawidłowości występujących w procesie komunikacji językowej. Podczas pierwszego spotkania zostanie przeprowadzony wywiad z opiekunami dziecka, zapoznanie dziecka z terapeutą i gabinetem oraz wstępne rozpoznanie problemu. Faktyczna diagnoza zazwyczaj przeprowadzana jest podczas drugiego spotkania. Następnie nastąpi omówienie diagnozy z rodzicami i zostaną podane wskazania do ewentualnej terapii.