Pokazywanie 3 Wynik(i)

Terapia logopedyczna

spotkanie 45-60 minut W terapii podejmowane są konkretne działania mające zadanie kształtowania komunikacji językowej, usuwania wady wymowy u dzieci, usprawniania aparatu artykulacyjnego, kształtowania poprawnej wymowy, kształcenia mowy w przypadku jej braku lub utraty.

diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

dwa do trzech spotkań do 60 minut Diagnoza logopedyczna jest oceną rozwoju oraz stanu mowy, pomaga w dookreślaniu nieprawidłowości występujących w procesie komunikacji językowej. Podczas pierwszego spotkania zostanie przeprowadzony wywiad z opiekunami dziecka, zapoznanie dziecka z terapeutą i gabinetem oraz wstępne rozpoznanie problemu. Faktyczna diagnoza zazwyczaj przeprowadzana jest podczas drugiego spotkania. Następnie nastąpi omówienie diagnozy z rodzicami …

konsultacja logopedyczna

Konsultacja logopedyczna

około 60 minut Celem konsultacji logopedycznej jest analiza mowy dziecka. To pierwszym krok przed rozpoczęciem terapii. W przypadku bardziej złożonego problemu, wielu pytań lub spotkania z młodszymi dziećmi polecam rozpocząć nasze spotkania od przeprowadzenia diagnozy logopedycznej.